.

Lid worden kan men via een machtigingskaart (bij voorkeur).

Vraag  iemand van het het bestuur om een machtigingskaart.

Deze kan men inleveren bij een van de bestuursleden.

Contribute  per jaar is 45 euro  dit wordt dan afgeschreven in 4 maal

ieder kwartaal dus 11.25.